Mikä Robolukio?

Robotisaation on sanottu olevan valtava "megatrendi, joka on käynnistynyt maailmalla 2000-luvulla”. Robottiteknologian ja ohjelmoinnin osaamiselle on siis tulevaisuudessa tarvetta. Ohjelmoinnin tullessa osaksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita syksyllä 2016, myös lukiokoulutuksen tulee jatkossa tarjota opiskelijoille mahdollisuus kehittää algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa esimerkiksi matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen. Me Vantaalla haluamme olla kasvatuksen ja koulutuksen edelläkävijöitä. Haluamme Robolukio-hankkeen myötä (v. 2015-2017) testata ja kehittää ideoita ohjelmoinnin ja robotiikan sisällyttämisestä lukio-opintoihin. 

Robotiikkaa ja ohjelmointia Vantaan lukioihin

Robolukio on Vantaan päivälukioiden yhteinen kehittämishanke, jonka aikana lukiot testaavat ja kehittelevät ideoita ohjelmoinnin ja robotiikan sisällyttämisestä osaksi lukio-opintoja. Hankkeen aikana suunnitellaan ja järjestetään lukion soveltavia kursseja, joilla opiskelijat pääsevät kehittämään muun muassa ohjelmoinnin, ongelmanratkaisun, luovan ajattelun ja yhteistyön taitojaan. Kurssit toteutetaan oppiainerajat ylittävänä työskentelynä esimerkiksi matematiikan, fysiikan ja kuvataiteen tietoja ja sisältöjä yhdistellen.


Robolukiossa opitaan muutakin kuin ohjelmointia ja robotiikkaa

Ohjelmoinnin ja robottiteknologian perusteiden lisäksi meille on tärkeää, että kursseilla opitaan myös muita tärkeitä taitoja. Robotiikan ja ohjelmoinnin oppisisältöjä hyödyntäen pyrimme tukemaan opiskelijoiden valmiuksia oman oppimisensa ohjaamiseen, ilmiöiden mallintamiseen, innovatiiviseen suunnitteluun sekä yhteisölliseen tuottamiseen. Opiskelijat pääsevät tutustumaan robotiikan ja ohjelmoinnin perusteisiin tutkivan oppimisen ja itse tekemisen kautta. Robotiikan avulla opiskelijat saavat kokemuksia yhteisestä tuottamisesta suunnittelun, kokoamisen ja käytön osalta.

Mitä hankkeen jälkeen?

Vantaan lukioissa toteutettujen robotiikkakurssien lisäksi hankkeen aikana laaditaan suunnitelma lukiokoulutukseen soveltuvan robotiikka-kurssin sisällöistä ja tavoitteista, jota voi hyödyntää lukioissa ympäri Suomen. Levitämme kokemuksiamme hankkeen ajalta muille toisen asteen oppilaitoksille sekä robotiikasta, ohjelmoinnista ja kasvatuksesta kiinnostuneille tahoille. Hankkeen aikana kehitettyihin ideoihin, oppimateriaaleihin sekä kurssien sisältöihin voi tutustua hankkeen jälkeenkin Robolukion nettisivuilla. Lisäksi kursseista saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää ohjelmoinnin ja robotiikan sisältöjen levittämiseen myös osaksi lukiokoulutuksen pakollisia kursseja.

Ketkä toimivat näiden sivujen kirjoittajina?

Näiden sivujen kirjoittajina toimii hankkeen työryhmä, joka koostuu Vantaan lukioiden opettajista, sekä Vantaan sivistystoimen puolelta hankkeeseen osallistuvat ammattilaiset.

Seuraa Robolukion kuulumisia ja ole mukanamme uudenlaisten lukiokoulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisessä!