18.11.2016

Hälsningar från Helsinge gymnasium

I period 2 har vi för första gången en kurs i robotik i Helsinge gymnasium. Vi arbetar som alla andra gymnasier i Vanda kring Arduino. Våra studerande har varit mycket intresserade av kursen och vid anmälningsskedet fick vi meddela att det inte ryms mera studerande på kursen än nuvarande 18 st.

Under kursen har studerande arbetat kring Mehackits material. Det har fungerat bra med ett finskspråkigt material bland svenskspråkiga studerande där de skriver kommandon på engelska.

Våra studerande har byggt allt från robotar som blinkar till robotar som rör på sig. 

Steg 1 över något där man i det slutliga arbetet kunde ändra på tonen.
Början av ett instrument där man kan ändra tempo och pitch.
Del 0.0.1 av en robot som känner igen mynt och kan skilja mellan olika mynt.

I slutet av kursen gör vi ett företagsbesök och kommer att delta i Roboviikkos program. Dessutom deltar vi Lumacentrets StarT evenemang.