9.2.2016

Suunnittelusta kohti käytännön kursseja

Robolukio järjestää tänä keväänä yhdessä Mehackitin kanssa kaikille Vantaan päivälukioiden opiskelijoille avoimet ”Johdatus elektroniikkaan ja ohjelmointiin” -kurssit Tikkurilan ja Martinlaakson lukioissa. Opiskelijoiden lisäksi Robolukion työryhmän opettajat pääsevät tutustumaan Mehackitin kehittelemään elektroniikan ja robotiikan lukiokurssiin opiskelijan näkökulmasta. 


Kurssit toteutetaan kevään viimeisessä jaksossa 2 x 75 min pituisina tapaamiskertoina. Viime marraskuun työpajassa totesimme Mehackitin edustajien kanssa aiheen kannalta olevan parempi, jos tapaamiskerrat kursseilla ovat normaalitunteja pidempiä. Näin opiskelijat voivat vauhtiin päästyään työskennellä pidemmän aikaa kerrallaan, eikä välineiden esille ottamiseen ja purkamiseen kulu niin paljon aikaa kurssilla. Mitä sitten kevään kursseilla tullaan Vantaan lukioissa puuhaamaan? Tänä keväänä Vantaallakin Mehackit-kurssin opettajana toimiva Mikko luonnehtii Mehackitin blogissa kurssin käytäntöjä seuraavasti:
”Kurssilla tehdään Arduinoon liitettyjä virtapiirejä. Arduino on kuin pieni tietokone. Kun virtapiiri on rakennettu, Arduinoa ohjelmoidaan prosessoimaan jostain sensorista, esimerkiksi napista tulevaa signaalia halutulla tavalla. Signaalin avulla voidaan saada esimerkiksi ledi-valo vilkkumaan. 
Yksinkertaisimmissa virtapiireissä on vain yksi ledi ja vastus, mutta kurssin loppupuolella kaikki toteuttavat projektityön, jotka ovat monimutkaisuudeltaan jo toista luokkaa. Omalla kurssillani moni opiskelija teki esteitä väistävän robotin, joka liikkuu itseohjautuvan imurin tavoin!”
Mikon mukaan opiskelijoiden tekemät projektityöt ovat ehdottomasti kurssin mielekkäintä antia. Samaa kertovat myös opiskelijapalautteet. Robolukion työryhmän kesken on noussut keskustelua siitä, miten opettajalla riittää aika eri tahtiin etenevien opiskelijoiden ohjaamiseen omilla kursseillamme. Kuinka laajoja teemoja kursseilla ehditään käydä yhdessä läpi, jos opettajan aika kuluu virtapiirien tarkistamiseen ja yksilöohjaukseen? Myös Mikon mukaan tämä saattaa aiheuttaa opettajalle haasteita kurssin aikana, mutta sen voi kääntää myös edukseen. Mikko vinkkaakin opiskelijoiden eri tahtiin etenemisen mahdollistavan sen, että nopeammin asian omaksuneet opiskelijat voivat auttaa toisia opiskelijoita ja samalla opettajalle jää enemmän aikaa henkilökohtaisen ohjauksen antamiseen. 

Tämä opetusmalli on monelle tuttu yksilöllisen oppimisen opetusmallina, jota Vantaalla Martinlaakson lukiossa matikkaa ja fysiikkaa opettava Pekka Peura on kehitellyt. Robolukion tulevilla kursseilla on tarkoitus, että opiskelijat pääsevät itse ja yhdessä tekemisen kautta harjoittelemaan ohjelmointi- ja robottiteknologian perusteita. Kevään Mehackit-kurssien jälkeen tulisi Robolukion omien kurssisuunnitelmien suhteen olla jo pitkällä. Omat kurssimme pyörähtävät käyntiin kaikissa Vantaan päivälukioissa syksyllä 2017 ja sitä ennen on vielä paljon suunniteltavaa ja opittavaa. 

Videon lisenssi: Creative Commons Attribution (CC BY)

Lue Mehackitin blogipostaus ja Mikon mietteet kokonaisuudessaan täällä: mehackit.org/posts/projektityot-ovat-mehackitin-lukiokurssin-suola

Mukavaa kevään alkua kaikille!

- Teija