15.9.2015

Robottiikkaa muualla


Tällainen video tuli vastaan. Taitava kaveri. Onnistuisikohan Vantaan lukioissakin pyöräilevien robottien ohjelmointi...

2.9.2015

Tästä se lähtee

Robolukio on Vantaan päivälukioiden yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää ohjelmoinnin, ongelmanratkaisun, luovan ajattelun ja yhteistyön taitoja lukioympäristössä. Hankkeen aikana Vantaan lukioissa järjestetään soveltavia lukiokursseja, joilla opitaan ohjelmointitaitoja ja robottiteknologian perusteita mm. matematiikan, fysiikan ja kuvataiteen tietoja ja sisältöjä yhdistellen. Hankkeen aikana laaditaan suunnitelma lukiokoulutuksen soveltuvan robotiikka-kurssin sisällöistä ja tavoitteista. Lisäksi kursseista saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää ohjelmoinnin ja robotiikan sisältöjen levittämiseen osaksi lukiokoulutuksen pakollisia kursseja.

Hankkeen kehittämistyö alkoi konkreettisesti perjantaina 28.8.2015, kun hankkeen työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran. Työryhmässä on opettajia kaikista Vantaan lukioista ja asiantuntemusta löytyy muun muassa matematiikasta, fysiikasta, ATK:sta ja käsitöistä!

Vaikka työryhmän ensimmäinen kokous osui perjantai-iltapäivään, vallitsi kokouksessa innostunut tunnelma ja ohjelmointikurssien toteutukseen liittyen ilmoille heiteltiin jo ensimmäisiä ideoita: 
  • Kurssilla on hyvä edetä helpommasta vaikeampaan. Sisällössä pitää olla riittävästi haastetta myös sellaisille, joilla on jo aiempaa kokemusta esimerkiksi LEGO roboteista.
  • Kursseihin voisi yhdistää esimerkiksi kuvataiteen kursseja (tekstiilit, tanssi)
  • Eri kouluissa voisi olla hieman erilaisia toteutuksia kurssien suhteen, jotta saadaan myös monipuolisia kokemuksia
  • Kursseihin kannattaa yhdistää yritysvierailuja: käydään tutustumassa missä robotiikkaa hyödynnetään käytännössä (zenrobotics, kone, hoivarobotit)
Syksyksi työryhmä suunnitteli muun muassa Robottiviikkoon tutustumista sekä työpajaa, johon kutsuttaisiin esittelijöitä aiemmin toteutetuista projekteista. Seuraavassa kokouksessa työryhmä pääsee puuhastelemaan Arduinon materiaalien parissa.