Yliopisto

"Yhä suuremman osan maailmasta rakentavat he, jotka osaavat luoda taidetta tai tiedettä tai vaikkapa älypuhelinsovelluksia ja internetpalveluita tietokoneiden avulla (Koodi2016)." Oletko sinä valmis ottamaan haasteen vastaan ja ratkomaan maailman suuria kysymyksiä?"Yliopisto-opiskelu kehittää opiskelijoiden kykyä tieteelliseen ajatteluun, ja opiskelija voi yleensä suunnitella opintojaan itsenäisesti." (Opintopolku)

Roboilu- tai ohjelmointikärpäsen puraisemana voit etsiä eri yliopistoista esim. seuraavia tutkintoon johtavia koulutuksia:
- Automaatiotekniikka, diplomi-insinööri (DI)
- Automaatio- ja informaatioteknologia, diplomi-insinööri (DI)
- Tietotekniikka, diplomi-insinööri (DI)
- Konetekniikka, diplomi-insinööri (DI)
- Tietojenkäsittelytiede, luonnontieteiden kandidaatti/maisteri / filosofian maisteri

AALTO-YLIOPISTO / AALTO-UNIVERSITETET
- Automaatio- ja informaatioteknologia, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
- Informaatioverkostot, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
- Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
- Automations- och informationsteknologi, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)
- Datateknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3 år + 2 år)

Myös maisteriohjelmia älykkäisiin teknologioihin ja pelisuunnitteluun liittyen: (1) Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Machine Learning and Data Mining ja (2)  Master's Programme in Computer, Communication and Information Sciences - Game Design and Production.

HELSINGIN YLIOPISTO / HELSINGFORS UNIVERSITET
- Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
- Kandidatprogrammet i datavetenskap, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
- Tietojenkäsittelytiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
- Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
- Tietotekniikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO
- Laskennallinen tekniikka ja analytiikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
- Konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
- Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

OULUN YLIOPISTO
- Konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
- Tietojenkäsittelytiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
- Tietotekniikka, Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO
- Automaatiotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
- Konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
- Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
- Teknis-luonnontieteellinen, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
- Tietojohtaminen, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)
- Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3 v + 2 v)

TAMPEREEN YLIOPISTO
- Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

TURUN YLIOPISTO
- Tietojenkäsittelytiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

VAASAN YLIOPISTO
- Energia- ja informaatiotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri (3v + 2v)

ÄBO AKADEMI
- Datateknik, teknologie kandidat och diplomingenjör (3+2 år)
- Datavetenskap, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3+2 år)Lisää vinkkejä:Ei kommentteja:

Lähetä kommentti